Nasze realizacje

Projekt, prefabrykacja i uruchomienie rozdzielnic ATLV i stacji ATST

Projekt polegał na:

  • wymianie dwóch rozdzielnic ATLV poprzez zaprojektowanie, prefabrykację i uruchomienie nowych rozdzielnic
  • zaprojektowaniu i budowie stacji transformatorowej ATST

Zaprojektowanie, prefabrykacji i uruchomienie rozdzielnicy nn ATLV

Rozdzielnica ATLV została wyposażona w automat SZR, a także możliwość zasilania z dwóch źródeł, podstawowego – Transformatora o mocy 630kVA oraz rezerwowego – Generatora o mocy 300kW.

Zaprojektowanie, prefabrykacja i uruchomienie Stacji Transformatorowej ATST

Projekt polegał na zaprojektowaniu, budowie i uruchomieniu kompletnej, betonowej stacji dwutransformatorowej.

Stacja ATST została wyposażona w dwa transformatory 15/0,4kV 1000kVA.

Rozdzielnica nn została zaprojektowana na prąd znamionowy 1600A i wyposażona w:
– mosty szynowe z płaskowników miedzianych P80x10,
– 2 wyłączniki 1600A oraz 1 rozłącznik sprzęgłowy 1600A (z napędami ręcznymi),
– pole wyposażone w wyłącznik z napędem silnikowym przeznaczone do podłączenia PV.

Zaprojektowanie, prefabrykacja i uruchomienie Stacji Transformatorowej ATST oraz Stacji Rozdzielczej ATSS

Celem realizacji było wyposażenie Inwestora w dwie stacje, jedną wyposażoną w rozdzielnicę SN i pole pomiarowe, natomiast drugą w transformator, rozdzielnicę SN oraz rozdzielnicę nN.

Stacje wykonane zostały z betonu w wersji ognioodpornej. Stacja ATST została wyposażona w transformator 15/0,4kV 1600kVA, a także pozostawiono rezerwę miejsca na drugi transformator. Rozdzielnica nN ATLV została zaprojektowana na prąd znamionowy 2500A i wyposażona w 3 wyłączniki powietrzne, pracujące w układzie rezerwy ukrytej z dwoma źródłami i jednym sprzęgłem. Do połączeń między transformatorem i rozdzielnicą ATLV zaprojektowano i wykonano most szynowy z płaskowników miedzianych P80x10.

Projekt i prefabrykacja układu SZR

Celem realizacji było zaprojektowanie, prefabrykacja oraz testy funkcjonalne automatycznego przełącznika sieć-agregat, który miał zostać podłączony do istniejącego już u klienta zespołu odbiorów.

Prąd znamionowy układu przełącznika to 1250A. Rozwiązane zostało oparte na dostępnych na rynku komponentach oraz zamontowane w obudowie przemysłowej. Zaprojektowano także most szynowy w sposób pozwalający na wygodne podpięcie kabli zasilających.

Zaprojektowanie i prefabrykacja rozdzielnicy nN ATLV

Zespół Automation Technology na potrzeby zamówienia od podstaw zaprojektował i wykonał prefabrykację rozdzielnicy, którą następnie dostarczono do Klienta.

Prąd znamionowy rozdzielnicy to 1600A. Została zaprojektowana w układzie rezerwy jawnej, z dwoma transformatorami jako podstawowymi źródłami energii i agregatem prądotwórczym jako źródłem rezerwowym. Praca równoległa transformatorów była dopuszczalna.

Na życzenie klienta została wyposażona także w autorski układ Samoczynnego Załączania Rezerwy – ATS.

Zaprojektowanie i prefabrykacja rozdzielnicy nN ATLV

Zespół Automation Technology na potrzeby zamówienia od podstaw zaprojektował i wykonał prefabrykację rozdzielnicy, którą następnie dostarczono do Klienta.

Prąd znamionowy rozdzielnicy to 1600A. Została zaprojektowana w układzie rezerwy jawnej, z transformatorem jako podstawowym źródłem energii i agregatem prądotwórczym jako źródłem rezerwowym.

Na życzenie klienta została wyposażona także w autorski układ Samoczynnego Załączania Rezerwy – ATS.