Rozdzielnica ATLV 003 - 1600A

Opis

Zespół Automation Technology na potrzeby zamówienia od podstaw zaprojektował i wykonał prefabrykację rozdzielnicy, którą następnie dostarczono do Klienta.

Prąd znamionowy rozdzielnicy to 1600A. Została zaprojektowana w układzie rezerwy jawnej, z dwoma transformatorami jako podstawowymi źródłami energii i agregatem prądotwórczym jako źródłem rezerwowym. Dopuszczono równoległą pracę transformatorów. Zamontowano także blokady mechaniczne. Odbiory zostały wyprowadzone przy pomocy listwowych rozłączników bezpiecznikowych.

Rozdzielnica została wyposażona również w zestaw pod przyszłą rozbudowę układu o fotowoltaikę. Składa się on z trzech listwowych rozłączników bezpiecznikowych oraz wyłącznika mocy spełniającego rolę sprzęgła, którego sterowaniem zajmuje się układ telemechaniki.

Na życzenie Klienta Rozdzielnica ATLV została wyposażona także w autorski układ Samoczynnego Załączania Rezerwy – ATS. Realizuje on sekwencję przełączeń na zasilanie rezerwowe w przypadku zaniku napięcia podstawowego oraz wystawia sygnał na załączenie agregatu prądotwórczego. Podczas pracy agregatu rozłączane jest również sprzęgło od układu PV. Automat ATS wyposażony jest także w tryb ręczny do sterowania wyłącznikami. Sterowanie zostało wyposażone w blokady logiczne oraz elektryczne pomiędzy wyłącznikami transformatora i agregatu. Istnieje także możliwość załączenia ręcznego (remontowego) agregatu prądotwórczego z poziomu elewacji pola SZR.