ATST 2x1000kVA

Opis

Projekt polegał na zaprojektowaniu, budowie i uruchomieniu kompletnej, betonowej stacji dwutransformatorowej.

Stacja ATST została wyposażona w dwa transformatory 15/0,4kV 1000kVA.

Rozdzielnica SN wyposażona została w dwa pola liniowe, dwa pola transformatorowe oraz pole pomiarowe, sygnały z którego wyprowadzone zostały do tablicy licznikowej umieszczonej wewnątrz stacji.

Rozdzielnica nn została zaprojektowana na prąd znamionowy 1600A i wyposażona w:
– mosty szynowe z płaskowników miedzianych P80x10,
– 2 wyłączniki 1600A oraz 1 rozłącznik sprzęgłowy 1600A (z napędami ręcznymi),
– pole wyposażone w wyłącznik z napędem silnikowym przeznaczone do podłączenia PV.

W stacji zamontowano także dwie regulowane baterie kondensatorów po stronie nn, po jednej przypadającej na każdy transformator.