Rozdzielnice ATLV i stacja ATST

Opis

Projekt polegał na:

 • wymianie dwóch rozdzielnic ATLV poprzez zaprojektowanie, prefabrykację i uruchomienie nowych rozdzielnic
 • zaprojektowaniu i budowie stacji transformatorowej ATST

Rozdzielnica ATLV-1 została wyposażona w możliwość zasilania z trzech źródeł:

 • podstawowego Transformatora o mocy 1250kVA
 • podstawowego Transformatora o mocy 1000kVA
 • rezerwowego Generatora o mocy 1400kVA
 • pole sprzęgłowe uniemożliwiające równoległą pracę transformatorów.

Rozdzielnica ATLV-2 została wyposażona w możliwość zasilania z czterech źródeł:

 • podstawowego Transformatora o mocy 630kVA
 • podstawowego Transformatora o mocy 1250kVA
 • rezerwowego Generatora o mocy 1100kW
 • rezerwowego Generatora o mocy 1000kW z opcją kogeneracji
 • pole sprzęgłowe uniemożliwiające równoległą pracę transformatorów.

Wszystkie rozdzielnice nn wyposażone były w wyłączniki/rozłączniki z napędem ręcznym, a w celu optymalizacji kosztów, na życzenie Zamawiającego do budowy rozdzielnic wykorzystano istniejące aparaty (listwowe rozłączniki bezpiecznikowe oraz wyłączniki powietrzne).

Stacja ATST wyposażona była w:

 • Rozdzielnicę SN wyposażona została w dwa pola transformatorowe i jedno pole liniowe
 • Rozdzielnicę nn wyposażoną w trzy pola zasilające, dwa transformatorowe, jedno przeznaczone na podłączenie generatora
 • Dwa transformatory 15/0,4kV o mocy 630kVA