Układ SZR ATS

Opis

Układ pozwala na automatyczne przełączenie źródła zasilania z podstawowego (np. transformator) na rezerwowe (np. agregat prądotwórczy) w przypadku wystąpienia zaniku napięcia. Automation Technology oferuje typoszereg układów SZR zawarty w karcie katalogowej produktu ale także wykonuje niestandardowe układy, na indywidualne zapytanie klienta. Rozwiązanie implementowane jest w sterowniku programowalnym przez co cechuje je duża elastyczność i możliwość dostosowania do potrzeb klienta. Układ standardowo oprócz pracy automatycznej wyposażony jest w tryb ręczny.

  • W automatycznym trybie pracy układ SZR wykrywa zanik lub przysiad napięcia zasilania, na skutek czego następuje przełączenie źródła zasilania na rezerwowe po upływie nastawionego czasu. Czas ten oraz powrót na zasilanie podstawowe jest parametryzowany indywidualnie do potrzeb aplikacji.
  • W przypadku gdy zasilaniem rezerwowym jest agregat prądotwórczy, układ ATS wystawia sygnał uruchomienia agregatu oraz przed przełączeniem na zasilanie rezerwowe oczekuje na ustabilizowanie się napięcia na agregacie.
  • Możliwość sterowania poszczególnymi wyłącznikami jest dostępna poprzez znajdujące się na elewacji przyciski i przełączniki.
  • Aktualne stany wyłączników, tryb pracy oraz awarie układu sygnalizowane są poprzez lampki znajdujące się na elewacji.
  • Montaż układu – na płycie stalowej – możliwość dopasowania wymiarów do indywidualnych potrzeb Klienta.
  • Opcjonalnie układ może zostać wyposażony w dotykowy panel operatorski (HMI), pozwalający na parametryzację urządzenia, bieżący podgląd aktualnych stanów wyłączników oraz sterowania w trybie ręcznym wyłącznikami.

Specyfikacja

  • Napięcie zasilania: 230V AC
  • Możliwość współpracy z napędami wyłączników 220VDC przy pomocy przekaźników pośredniczących
  • Dostępne protokoły komunikacyjne: Modbus ASCII, Modbus RTU, Modbus TCP/IP
  • Wymiary montażowe zależne od wybranej funkcjonalności i opcji dodatkowych

Do pobrania